Vår verksamhet

 

Vår verksamhet styrs, liksom all förskoleverksamhet, av skollagen och läroplan för förskolan Lpfö 98/10.

 

Så här arbetar vi

  • Vi varvar omvårdnad med gruppaktiviter och individuella sysselsättningar som är meningsfulla för barnen.
  • Se varje barns behov då förskoleåldern lägger grunden för fortsatt lärande och livet självt.
  • De vuxna ska vara förebilder då inlärning till stor del sker genom imitation och identifikation.

 

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande behövs ett förtroendefullt samarbete med hemmen.

Er kunskap om det egna barnet är värdefulla för pedagogernas planering av verksamheten.