Välkommen!

Tallkottens förskola finns i Annelund, i lokaler byggda för förskoleverksamhet, som hyrs av IMI. Åldrarna på barnen är 1-6 år


Tallkottens inriktning är att tillsammans med föräldrarna skapa en trygg och stimulerande verksamhet för våra barn. Tallkotten ska vara ett "växhus" där varje barn ska utvecklas.

För att nå dit gäller att vi har roligt tillsammans. Så vi använder leken som vårt centrala redskap, för bearbetning av intryck och upplevelser. Leken är inte något vi gör i väntan på något annat "viktigare", istället är det den som får barnet att förstå saker och ting.

 

Kooperativ förskola

Det som framför allt skiljer en kooperativ förskola från en kommunal är att vårdnadshavarna har ett driftansvar och är arbetsgivare för personalen.

Detta förutsätter en aktiv insats bl.a. med lokalvård och vaktmästeri. Delaktighet i driften ger dig, som vårdnadshavare, möjligheter att påverka ditt barns vardag.

 

 

Ansökan

Ställ er i kommunens kö.

Ansökan görs på deras blankett. Om intresse finns för Tallkotten fyller ni i det under alternativ. Skicka blanketten åter till kommunen, som distributerar den vidare till oss. 

Om ni har BankID kan ni ansöka direkt på kommunens e-tjänst.